Telefon
WhatsApp
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Kayıt için gerekli olan belgeler :

Gerekli evraklar
Nufüs Cüzdanı
Öğrenim Belgesi
2 Adet Biyometrik Fotoğraf
Sağlık raporu